Chinese Championships 2016 Hefei, CHN

Team Final 2016-05-12

Gymnast Country AA Total AA Rank VT Total VT D VT E VT Rank VT 2 Total VT 2 D VT 2 E 2 VT Total 2 VT Rank UB Total UB D UB E UB Rank BB Total BB D BB E BB Rank FX Total FX D FX E FX Rank
Shang Chunsong CHN 60.200 14.050 5.0 9.050 15.600 6.7 8.800 15.400 6.7 8.500 15.150 6.7 8.350
Liu Tingting CHN 59.000 14.950 5.8 8.950 15.350 6.5 8.750 14.650 6.1 8.450 14.050 5.5 8.550
Wang Yan CHN 58.700 15.350 6.0 9.050 14.250 6.2 7.850 14.800 13.800 5.5 8.300 14.500 15.050
Mao Yi CHN 58.350 15.350 5.8 9.350 13.850 5.9 7.950 13.900 5.8 7.900 15.250 6.4 8.550
Zhu Xiaofang CHN 56.250 13.550 15.050 6.2 8.850 14.200 6.0 8.200 13.450 5.4 8.050
Li Qi CHN 55.650 14.650 5.8 8.650 13.400 5.0 8.300 13.900 6.2 7.700 13.700 5.7 8.100
Luo Huan CHN 54.950 13.900 5.8 7.900 14.200 6.5 7.700 13.900 6.1 7.800 12.950 5.1 7.850
Liang Wenqi CHN 50.000 13.250 4.6 8.650 12.350 4.8 7.550 12.100 4.7 7.400 12.300 4.6 7.700
Zhang Wenxin CHN 47.550 12.600 4.2 8.400 9.950 3.9 6.050 12.550 5.4 7.150 12.450 4.6 7.850
Zhang Jin CHN 47.350 12.150 5.0 7.450 11.550 4.6 6.950 11.000 5.7 5.400 12.650 4.7 7.950
Chen Siyi CHN 13.900 5.0 8.900 13.300 5.4 7.900
Fan Yilin CHN 14.800 7.0 7.700 15.300 6.7 8.400 13.500 5.4 8.200
Tan Jiaxin CHN 15.350 5.8 9.350 14.900 6.6 8.200 14.150 5.9 8.250
Yao Jinnan CHN 13.000 4.8 8.200
Bai Yawen CHN 11.200 4.0 7.200 13.900 5.8 8.200 13.150 5.4 7.750
Huang Huidan CHN 14.650 6.4 8.150 13.400 6.1 7.300 12.800 4.8 8.000
Xie Yufen CHN 14.800
Fu Yuyao CHN 12.700 5.0 7.700
Zhou Linlin CHN 12.650 5.1 7.550 13.000 5.2 7.800
Lu Yufei CHN 13.600 6.1 7.100 13.600 5.4 8.200 14.100 5.8 8.200
Yuan Xiaoyang CHN 15.100 13.550
Lin Yuyao CHN 14.100 5.7 8.300 12.850 5.0 7.850
Wang Cenyu CHN 13.750 6.1 7.650 11.350 4.1 7.250
Gong Kangyi CHN 13.200 5.5 7.700
Zhou Lu CHN 13.450 5.4 8.050 14.300
Liu Jinru CHN 15.000 6.0 8.800 13.600 5.9 7.800
Tao Siyan CHN 11.850 5.4 6.550
Wang Qianmei CHN 11.850 4.8 7.150
Xiao Jiale CHN 13.050 4.2 8.850 12.650 5.0 7.650
Chen Yongdie CHN 11.450 4.6 6.850
Yao Shunyu CHN 14.200 5.2 9.000
Lin Yitong CHN 10.650 2.9 7.750
Li Ziqi CHN 12.600 5.2 7.400 10.900 3.0 7.900
Luo Youjuan CHN 14.300 5.8 8.500
Zheng Lin CHN 10.550 3.3 7.250
Wu Jing CHN 15.100 6.2 8.600
Zhou Jie CHN 12.200 4.7 7.500
Liu Jieyu CHN 14.850 5.8 8.850 10.650 4.7 5.950 13.400 5.4 8.000
Yang Haimeng CHN 14.600 5.8 8.600 12.800
Chen Xiaoqing CHN 14.100 13.150 5.2 7.950
Chen Jiaqi CHN 13.550 5.0 8.450 12.850 4.9 7.850
Lyu Jiaqi CHN 13.850 6.0 7.850 12.500 5.3 7.200
Li Hairuo CHN 12.800 4.0 8.800 13.400 6.0 7.400 12.900 5.0 7.900
Liu Jingxing CHN 13.400 5.4 8.000 12.800 5.0 7.800
Guo Fangting CHN 13.300 5.4 7.900 10.800 4.6 6.200
Jing Yang CHN 15.300 12.200 5.0 7.200
Du Siyu CHN 14.850 6.5 8.250 10.950 4.7 6.350
Tie Jiayi CHN 14.150
Gong Yuhan CHN 13.750 10.800 2.6 8.200
Wu Hongping CHN 12.400 5.2 7.200
Tan Xinyu CHN 12.350 4.5 7.850
Luo Dan CHN 11.300 4.8 6.500 11.100 3.8 7.300
Chen Yile CHN 14.050 5.0 9.050
Xia Qingqing CHN 11.100 3.6 7.500
Shi Jiangyao CHN 12.000 4.6 7.400
Cheung Chun Mei HKG 10.400 4.0 6.400
Fu Xiaqiuran CHN 12.550 4.0 8.550 13.050 5.2 7.850
Wu Ziyue CHN 11.250 5.0 6.350
Yang Yu CHN 10.550 1.6 8.950 10.050 4.4 5.650 11.700 4.4 7.300
Ng Yangin HKG 10.450 1.6 8.850
Hua Ruixue CHN 13.700 5.0 8.700 12.650 5.2 7.350
Cai Mengjie CHN 11.600 4.2 7.400 11.700 5.2 6.500
Qin Ziyi CHN 11.700 4.8 6.900 12.300 4.2 8.100 12.500 5.4 7.100
Sun Yizhen CHN 9.950 4.2 5.750 11.000 3.4 7.600
Tian Xinyu CHN 11.300 4.1 7.200 11.800 4.6 7.200
Wang Yimeng CHN 11.650 3.8 7.850
Wu Mengyao CHN 11.600 3.9 7.700
Zhao Yanan CHN 11.950 4.6 7.350 11.200 4.4 6.800 12.950 5.1 7.850
Hu Shanrui CHN 11.850 4.3 7.550 11.150 4.7 6.450
Zhao Wei CHN 12.900 4.2 8.800 10.950 3.9 7.050
Zhou Yu'er CHN 12.900 5.0 7.900 10.050 5.0 5.650
Pan Yuting CHN
Yang Menghaoli CHN 9.950 4.1 5.850 11.900 4.9 7.000
Qin Min CHN 12.600 4.2 8.400
Xie Siyu CHN 11.600 5.1 6.500
Wang Han CHN 10.200 3.9 6.300
Zhang Xiaoxia CHN 11.750 4.1 7.650
Tang Weiwei CHN

All-Around 2016-05-13

Gymnast Country AA Total AA Rank VT Total VT D VT E VT Rank VT 2 Total VT 2 D VT 2 E 2 VT Total 2 VT Rank UB Total UB D UB E UB Rank BB Total BB D BB E BB Rank FX Total FX D FX E FX Rank
Shang Chunsong CHN 59.550 13.800 5.0 8.900 15.400 6.7 8.600 15.500 6.6 8.600 14.850 6.4 8.250
Mao Yi CHN 58.100 15.400 5.8 9.400 13.050 5.6 7.450 14.450 6.0 8.250 15.200 6.4 8.600
Liu Tingting CHN 57.950 14.100 5.8 8.100 15.300 6.5 8.700 14.300 6.0 8.400 14.250 5.7 8.550
Wang Yan CHN 57.750 15.100 6.0 8.950 13.750 5.5 8.250 13.900 6.4 7.350 15.000 6.3 8.200
Li Qi CHN 54.500 14.000 5.8 8.000 13.250 5.0 8.150 13.350 6.0 7.350 13.900 5.7 8.100
Zhu Xiaofang CHN 53.950 12.950 5.0 7.950 13.800 6.2 7.600 13.550 5.7 7.850 13.650 5.4 8.250
Luo Huan CHN 13.950 5.8 8.050 14.700 6.5 8.200 14.350
Wang Cenyu CHN 13.800 6.1 7.700 12.250 4.5 7.750
Zhou Lu CHN 13.150 4.8 8.350
Liu Jinru CHN 13.200
Zhang Jin CHN 14.300 6.0 8.300
Tao Siyan CHN 11.900 5.5 6.500
Liu Jieyu CHN 12.450 5.4 7.050
Li Hairuo CHN 12.650 4.0 8.650 12.600 4.8 7.800
Wang Xinyu CHN 13.500 4.4 9.100

Event Finals 2016-05-14

Gymnast Country AA Total AA Rank VT Total VT D VT E VT Rank VT 2 Total VT 2 D VT 2 E 2 VT Total 2 VT Rank UB Total UB D UB E UB Rank BB Total BB D BB E BB Rank FX Total FX D FX E FX Rank
Shang Chunsong CHN 15.134 6.7 8.434 4 15.467 6.7 8.467 1 15.100 6.6 8.200 1
Wang Yan CHN 12.667 6.3 6.167 8 13.667 6.1 7.167 8
Fan Yilin CHN 15.834 7.0 8.734 1 13.967 6.4 7.367 6
Mao Yi CHN 14.434 6.0 8.234 2
Tan Jiaxin CHN 15.400 6.8 8.500 2 13.767 5.8 7.967 7
Huang Huidan CHN 15.167 6.5 8.467 3
Zhu Xiaofang CHN 14.767 6.2 8.567 7 13.834 5.8 8.034 7
Liu Tingting CHN 14.867 6.3 8.467 5 14.934 6.3 8.634 2 14.034 5.5 8.534 5
Lu Yufei CHN 14.167 5.8 8.267 4
Yuan Xiaoyang CHN 15.367 6.0 9.067 15.534 6.2 9.034 15.450 1
Lin Yuyao CHN 14.134 5.7 8.334 5
Zhou Lu CHN 14.234 5.8 8.434 4
Liu Jinru CHN 15.034 6.0 8.734 15.200 6.2 8.700 15.117 2 13.900 5.9 7.900 6
Yao Shunyu CHN 14.067 5.2 8.867 13.400 5.0 8.500 13.734 5
Li Qi CHN 14.367 5.9 8.267 3
Chen Xiaoqing CHN 14.400 5.9 8.500 3
Jing Yang CHN 13.667 5.0 8.667 15.034 6.0 8.734 14.360 3
Du Siyu CHN 14.800 6.5 8.200 6
Tie Jiayi CHN 13.134 5.2 8.034 13.667 5.0 8.667 13.400 6
Gong Yuhan CHN 13.800 5.2 8.600 13.767 5.0 8.767 13.784 4
Cheung Chun Mei HKG 12.434 4.0 8.434 11.834 3.2 8.634 12.134 8
Hua Ruixue CHN 14.034 5.7 8.334 8
Pan Yuting CHN 12.600 4.2 8.400 12.400 5.0 7.500 12.500 7