Chinese Championships 2015 Fuzhou, CHN

Qualification 2015-06-01

Gymnast Country AA Total AA Rank VT Total VT D VT E VT Rank VT 2 Total VT 2 D VT 2 E 2 VT Total 2 VT Rank UB Total UB D UB E UB Rank BB Total BB D BB E BB Rank FX Total FX D FX E FX Rank
Wang Yan CHN 56.650 1 15.100 6.0 8.800 15.100 6.2 8.600 15.100 1 13.300 5.6 7.700 11 14.050 6.2 7.650 5 14.200 6.3 7.500 2
Liu Tingting CHN 56.350 2 14.650 6.5 8.050 3 13.550 5.6 7.850 4
Shang Chunsong CHN 56.150 3 14.800 6.4 8.200 1 13.650 6.4 7.350 3
Mao Yi CHN 55.650 4 14.000 6.0 7.800 6 14.300 6.0 8.100 1
Chen Siyi CHN 55.550 5 13.600 6.2 7.400 9 14.200 6.2 7.700 3 13.100 5.5 7.500 8
Zhu Xiaofang CHN 55.300 6 14.450 6.4 8.050 5 14.200 6.0 8.200 2
Luo Huan CHN 54.150 7 13.650 5.5 8.150 8 13.600 6.2 7.500 10 13.250 5.7 7.650 7
Xie Yufen CHN 54.000 8 14.500 6.5 8.000 4
Xu Li CHN 53.500 9 13.450 5.5 7.950 5
Lu Yufei CHN 52.950 10 13.850 6.0 7.450 6
Yuan Xiaoyang CHN 51.450 11 13.500 5.2 8.300 13.400 5.0 8.400 13.500 6
Lin Yuyao CHN 51.300 12 13.750 5.6 8.150 9
Wang Cenyu CHN 50.950 13
Gong Kangyi CHN 50.550 14
Zhou Linlin CHN 50.450 15
Zhou Lu CHN 50.300 16
Liu Jinru CHN 49.450 17 15.000 6.2 8.500 14.750 6.0 8.450 14.875 2
Niu Sizhuo CHN 49.050 18
Zhang Jin CHN 48.950 19
Bai Yawen CHN 48.800 20
Jing Yan CHN 48.800 20
Tao Siyan CHN 48.650 22
Li Linxi CHN 48.500 23 14.850 6.0 8.550 14.900 6.2 8.400 14.875 3
Fu Yuyao CHN 48.400 24
Wang Qianmei CHN 48.050 25
Hu Mengyao CHN 47.800 26
Yuan Jiahe CHN 47.750 27
Xiao Jiale CHN 47.750 27
Chen Yongdie CHN 47.500 29
Chen Zhaohui CHN 47.350 30
Hong Ke CHN 47.150 31
Liang Wenqi CHN 46.600 32
Yu Yanfang CHN 46.450 33
Li Yanye CHN 46.350 34
Yao Shunyu CHN 46.000 35 13.700 5.2 8.500 12.750 5.0 7.750 13.200 7
Lin Yitong CHN 45.500 36 12.400 5.2 7.500 13.300 5.0 8.300 12.900 9
Li Ziqi CHN 45.300 37
Lin Jinyu CHN 44.550 38
Yang Shuoxuan CHN 44.200 39
Fan Yilin CHN 15.000 6.7 8.200 1 13.950 5.8 8.150 8
Tan Jiaxin CHN 14.950 6.6 8.350 2
Huang Huidan CHN 13.850 6.6 7.250 7 13.550 5.7 7.750 11 12.950 5.3 7.650 9
Li Yiwei CHN 14.800 6.0 8.500 13.050 5.0 8.350 13.925 4
Yang Tianyi CHN 14.450 5.8 8.450 12.800 5.0 8.100 14.000 5
Lou Youjuan CHN 14.050 5.9 8.150 4
Xu Chujun CHN 13.950 5.7 8.250 7 13.300 5.6 7.600 6
Luo Youjuan CHN 12.900 5.3 7.600 10
Zheng Lin CHN 12.850 5.1 7.750 11
Zhang Ziwen CHN 13.550 6.2 7.350 10

All-Around Final 2015-06-03

Gymnast Country AA Total AA Rank VT Total VT D VT E VT Rank VT 2 Total VT 2 D VT 2 E 2 VT Total 2 VT Rank UB Total UB D UB E UB Rank BB Total BB D BB E BB Rank FX Total FX D FX E FX Rank
Shang Chunsong CHN 57.100 1 13.100 15.300 14.150 14.550
Wang Yan CHN 55.500 2 14.900 13.350 13.450 13.800
Chen Siyi CHN 55.250 3 14.050 13.750 14.050 13.400
Mao Yi CHN 54.850 4 13.650 13.650 14.050 13.500
Zhu Xiaofang CHN 54.450 5 13.300 14.650 14.000 12.500
Liu Tingting CHN 54.300 6 14.400 14.900 11.800 13.200
Luo Huan CHN 54.200 7 13.600 14.000 12.950 13.650
Bai Yawen CHN 53.100 8 13.300 12.650 14.400 12.750
Liu Jinru CHN 52.800 9 14.850 11.450 13.300 13.200
Lu Yufei CHN 52.600 10 12.650 14.650 12.900 12.400
Zhou Linlin CHN 52.400 11 13.050 13.850 13.700 11.800
Xie Yufen CHN 52.150 12 13.300 14.500 11.950 12.400
Xu Li CHN 51.300 13 13.200 11.250 13.800 13.050
Lin Yuyao CHN 49.800 14 12.050 12.550 13.800 11.400
Li Yanye CHN 49.450 15 13.000 12.100 11.450 12.900
Liang Wenqi CHN 48.400 16 12.500 11.600 11.900 12.400
Gong Kangyi CHN 47.750 17 12.350 11.000 13.800 10.600
Yang Shuoxuan CHN 47.500 18 12.100 10.200 12.800 12.400
Zhang Yuxin CHN 47.350 19 12.400 12.000 11.050 11.900
Tao Siyan CHN 46.750 20 12.900 11.800 11.750 10.300
Fu Yuyao CHN 46.400 21 12.100 11.950 10.750 11.600
Zhang Jin CHN 45.950 22 13.000 11.400 10.450 11.100
Wang Qianmei CHN 45.750 23 12.400 11.800 10.800 10.750
Lin Jinyu CHN 45.300 24 12.200 8.650 12.250 12.200

Event Finals 2015-06-04

Gymnast Country AA Total AA Rank VT Total VT D VT E VT Rank VT 2 Total VT 2 D VT 2 E 2 VT Total 2 VT Rank UB Total UB D UB E UB Rank BB Total BB D BB E BB Rank FX Total FX D FX E FX Rank
Chen Siyi CHN 14.200 6.2 7.700 3 13.200 5.4 7.700 4
Shang Chunsong CHN 14.800 6.4 8.200 1 14.333 6.5 7.733 2
Wang Yan CHN 15.084 1 14.050 6.2 7.650 5 14.367 6.3 7.767 1
Fan Yilin CHN 15.200 6.7 8.400 1 13.950 5.8 8.150 8
Mao Yi CHN 14.000 6.0 7.800 6 12.267 5.7 6.367 8
Tan Jiaxin CHN 14.100 6.9 6.900 5
Huang Huidan CHN 15.100 6.8 8.200 2 13.550 5.7 7.750 11
Xie Yufen CHN 14.367 6.5 7.867 4
Zhu Xiaofang CHN 14.700 6.4 8.300 3 14.200 6.0 8.200 2
Liu Tingting CHN 11.800 6.3 6.000 8 13.100 5.4 7.700 5
Luo Huan CHN 12.133 5.5 7.133 7 13.600 6.2 7.500 10 13.433 5.6 7.833 3
Xu Li CHN 12.900 5.1 7.800 7
Lu Yufei CHN 13.867 5.9 7.567 6
Yuan Xiaoyang CHN 10.834 8
Lin Yuyao CHN 13.750 5.6 8.150 9
Liu Jinru CHN 14.600 3
Li Linxi CHN 14.750 2
Yao Shunyu CHN 13.400 5
Li Yiwei CHN 14.134 4
Yang Tianyi CHN 13.150 6
Lou Youjuan CHN 14.050 5.9 8.150 4
Xu Chujun CHN 13.950 5.7 8.250 7 12.967 5.3 7.567 6